Każdy człowiek potrzebuje czasem poczuć, że rodzi się na nowo.

Ale zaniepokojone sumienie nie daje się udobruchać: czart, czyhający już na duszę, niczym nie da się odstraszyć i na wszelkie wywody, kadzenia i zaklęcia plebana odpowiada tnumfująco–spodnim głosem, czym plebana wystrasza; kupiec zwątpił i rozpacza. Ale on „przejrzany”, więc zsyła Pan świętych Pawła i Koźmę (lekarza), aby go z przesądów rzymskich wyleczyli i na jedyną zbawienną drogę wiary wprawili. Kożma daje mu cmetyk, co go z „dobrych uczynków” (nawet z pary butów z podeszwą podwójną, co schodził na pielgrzymkę) ulacnia, i proszki, aby dymy marnej nauki wykichal. Z korną wiarą w laskę Pańską jako jedyne zbawienie kupiec idzie przed sąd; po drodze spotyka księcia, biskupa i mnicha, ufnych w dobre uczynki. Czart kpi z nich i chce ich bez sądu zabrać; odwołują się do Michała św., aby spór rozgo—dzil, jako świadomy sądu bożego. Michał waży grzechy i „dobre uczynki”; szali grzechów żadne uczynki przeważyć, ba, ani wzruszyć nie zdołają; prócz kupca, oni więc potępieni; odchodzą na sąd wszyscy, poza sceną, i wychodzą z potwierdzeniem orzeczenia Michałowego. Tę tragedię z r. 1543 o nadzwyczajnym napięciu dramatycznym, szczególniej w drugim (plebanowym) akcie i w piątym (sądu owego), o najbardziej dramatycznych szczegółach, o zabójczych sarkazmach, zwartej, krótkiej, dostał Rej w Krakowie (może od Trzecieskiego–ojca) i zawrzał chęcią jej spolszczenia; Niemcy, Francuzi, Czesi również ją tłumaczyli; zamiaru na swój sposób dokonał. O dramacie nie miał wyobrażenia. Jak średniowieczni uczeni komedie Plauta czy tragedie Seneki uważali za osobliwy dział epiczny i mimo własnych misteriów ani się domyślili, że to nie epika, nie opowiadanie w dialogu, lecz rzecz do grania, sceniczna, tak samo podzielił pięć aktów i scen kilkanaście na dwie części, drugiej przydał nawet osobną przedmowę (!), słowa każdej osoby poprzedził streszczeniem, a nieraz i opowiadaniem; widowisko zupełnie się ulotniło. Naogeorg na scenę nie wprowadzał samego Chrystusa; Rej o scenie nie słyszał, więc bez skrupułu Chrystusa przedstawił, jak rozżalony grzechami świata chce go sądzić i tylko na prośby Michałowe odracza sąd, każe przywołać kilku wybitnych przedstawicieli stanów wszelakich i od nich wymaga sprawoty; wysyła później świętych do Kupca i sam sądzi grzesznych. Ten sąd znowu oryginalny, bo odbywa się ściśle wedle polskiego przewodu. Czytają dekrety z datami („nazajutrz po śmierci krzyżowej”), „asesorowie” schylają się ku wydaniu wyroku, Paweł go ogłasza, pozwani apelują, proszą o „dylacyję3”, czart kładzie „pamiętne” (taksę sędziemu) za każdy dekret, jak na roczkach krakowskich. Zmiany sięgają głębiej; u Niemca nic ma słowa zbytniego, czasem w jednym wierszu dwie repliki; Rej rozwleka to w nieskończoność. Ucieszony ze zdobycia nowej prawdy nie może jej dosyć często, dosyć silnie wdrażać w tępe swych dilektów4 głowy; więc Chrystus, Paweł, Kupiec, Sumienie rozwodzą się nad wiarą–łaską, użyczoną nam za śmierć Odkupiciela darmo, mad marnością dobrych uczynków, nad grzechem pierwodnym nieraz w przemowach po kilkaset wierszy; ani się Rej domyśla, że te powtarzania o wierze mogłyby w końcu działać na cierpliwość czytelnika, jak ów emetyk Koźmy na dobre uczynki kupca. Brak energii słowa; rozwałkowywa niepotrzebnie, kręci się w kółko — w Rozprawie tego nie było; o granit życia oparty nie marudził, szedł stale naprzód; tu, w dziedzinie abstrakcji, nieswojsko mu, ogląda się i waha, czy go zrozumieli, a byłaż to i pierwsza tego próba podobna, więc nieforemna. Pomaga sobie, jak może; opuszcza aluzje mitologiczne Niemca uczonego; opuszcza teologię i dogmatykę; opera supererogationis, gratia e congruo albo e condigno, opuszcza cyta—cje autorów; niejednego wcale nie zrozumiał; łagodził zbyt obcesowe zwroty z emetykiem i spodnim głosem

WÄ…tki